gezinstherapie

Samen als gezin


Gezinstherapie houdt in dat alle betrokkenen zich bewust worden van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een hoopvolle toekomst.  In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. 'Bron: NVRG'
Wanneer gezinstherapie?


Thema’s die kunnen spelen en waarbij gezinstherapie passend is:

  • Jullie ervaren veel ruzie en onderlinge strijd binnen het gezin.
  • Je bent het contact met de elkaar aan het verliezen.
  • Er heeft zich een incident voorgedaan, een ruzie of conflict, waarna het contact met elkaar moeizaam is geworden.
  • Er is sprake van een nieuw samengesteld gezin, waarbij jullie onderlinge spanningen ervaren.
  • Als door ziekte, overlijden, scheiding of een andere gebeurtenis de rust en stabiliteit lastig te hervinden is.
  • Wil je je kind begeleiden bij een nieuwe ontwikkelingsfase? Gezinstherapie kan ondersteunen.

Hoe werkt het?

 

Aanmelden kan via de mail of telefonisch. Vervolgens neem ik contact met je op en plannen we een intakegesprek, waarin we nader kennis met elkaar kunnen maken.

Tarieven

Consult gezinstherapie  75-90  minuten : € 135 (excl. btw)